HOT LINKA pro pacienty: 800 203 233
Změna jazyka: Česky English Deutsch Italiano
Info e-mailem:
 
 
 
IVF - centrum asistované reprodukce
IBD - centrum pro idiopatické střevní záněty, endoskopie, gastroenterologie
CPLO - centrum pro léčbu obezity
Centrum plastické chirurgie
  • reklama
  • reklama
  • reklama

     

Představení klinického centra Iscare 

Připravili jsme pro Vás film o našem klinickém centru.
Prohlédnout si ho můžete zde: (klikněte na obrázek)


Společnost ISCARE I.V.F. a.s. byla založena v roce 1994 a od roku 1995 začala poskytovat specializované lékařské výkony v oblasti asistované reprodukce. Během svého působení na trhu rozsah poskytovaných služeb rozšířila -  v roce 2005 bylo otevřeno Centrum pro léčbu obezity, které poskytuje komplexní léčbu obezity od konzervativní léčby po bariatricko-chirurgické metody. V roce 2007 se klinika rozšířila o gastroenterologii - Centrum při idiopatické střevní záněty – IBD, kde jsou léčeni nemocní s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou a současně vznikla Klinika plastické chirurgie, která nabízí celou škálu kosmetických zákroků a operací.

Centrum asistované reprodukce IVF

Centrum zahájilo svou činnost v lednu 1995 jako jedno z prvních nestátních center asistované reprodukce  v ČR. Úspěšností léčby se centrum řadí po celou dobu své existence mezi přední špičková zařízení. Doposud centrum přivedlo na svět více než 5,5 tis. dětí. Centrum vede primář MUDr. Jaroslav Hulvert. Tým IVF, včetně pracovníků IVF laboratoře, byl vyškolen nejlepšími světovými odborníky převážně z Izraele, kde je úspěšnost léčby neplodnosti nejvyšší na světě. Všichni lékaři, kteří v IVF programu pracují, tak mají nejvyšší možnou odbornou kvalifikaci doplněnou řadou specializovaných zahraničních školení a stáží. Centrum IVF poskytuje celou škálu léčebných postupů, a to včetně těch nejmodernějších jako je ICSI, genetika, preimplantační diagnostika (PGD, PGS),  kryokonzervace  apod. Centrum asistované reprodukce dosahuje svých úspěšných výsledků prostřednictvím mnoha osvědčených léčebných metod pro umělé oplodnění.

Centrum pro léčbu obezity

Centrum poskytuje komplexní léčbu obezity, včetně bariatrické chirurgie pod vedením primáře MUDr. Ladislava Svobody. V týmu pracují internista-obezitolog, dietolog, fyzioterapeut, psycholog, gastroenterolog, chirurg. Centrum je unikátní tím, že na jednom pracovišti jsou k dispozici všichni uvedení odborníci. Cílem centra je, aby pacientovi byla poskytnuta po absolvování základního vyšetřeni optimální péče, která povede k dlouhodobé redukci hmotnosti, a tím i léčbě, resp. prevenci onemocněni spojených s obezitou. Centrum pro léčbu obezity je největším centrem pro chirurgickou léčbu obezity v ČR a řadí se mezi pět největších center tohoto druhu v Evropě. Bandáž žaludku je velmi účinná metoda léčby pacientů s těžkou obezitou. Na tomto oddělení provádějí chirurgičtí lékaři i další spektrum laparoskopických operačních výkonů jako odstranění žlučníku, slepého střeva, operací jícnové kýly, operací pro refluxní chorobu, operací tříselné kýly, kýly v jizvě a dalších.

Centrum pro idiopatické střevní záněty – IBD centrum a gastroenterologie

Centrum je pod  vedením přednosty a primáře Prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc.  je zaměřeno na diagnostiku a biologickou léčbu pacientů s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou. Vedle této klinické činnosti zde také probíhá intenzivní výzkumná činnost, která je zaměřena na odhalení příčiny a chronického průběhu střevních zánětů a také na nové možnosti medikamentózní léčby těchto nemocí. Centrum úzce spolupracuje s I. lékařskou fakultou Karlovy University v Praze a rovněž se podílí se podílí na řešení několika mezinárodních evropských projektů ve spolupráci s universitami v Barceloně, Regensburg u a Nottinghamu.

Klinika plastické chirurgie

Klinika plastické chirurgie byla veřejnosti představena nová klinika plastické chirurgie, kterou v současnosti vede primář MUDr. Věra Šatánková a nabízí celou řadu zákroků jako: operace  obličeje, podbradku a krku (včetně endoskopické modelace), čela, nosu, očních víček a rtů (zvětšování a modelace) , odstálých boltců, poprsí , zmenšování (modelace a redukce), zvětšování (augmentace),  kombinace (modelalace a augmentace), břicha (abdominoplastika - včetně rekonstrukce svalů), paží,  stehen a  odsávání podkožního tuku (liposukce s tumescencí).

Ve dvou patrech moderní budovy Lighthouse  se tak nachází ojedinělé zdravotnické zařízení, které se svou vybaveností, technickými parametry, odborností personálu a úspěšností léčebných metod řadí mezi přední pracoviště v České republice. Na celkové ploše ca 2000 m2 centrum disponuje 29 lůžky, z nichž 22 je chirurgických a 7 gynekologických a 3 JIP lůžky, 25 lékaři a 70členným zdravotnickým personálem. Komplexní systém vybavení 3 operačních sálů včetně harmonického skalpelu, laparoskopické věže, videogastroskopu, videokolonoskopu, atd. umožňuje provádění i těch nejnáročnějších operací. Audiovizuální propojení operačního sálu s konferenční místností skýtá možnost videokonferencí, dálkových konzultací a odborných konsilií.Klinické centrum ISCARE I.V.F. a.s. je výukovým pracovištěm I. lékařské fakulty UK v Praze a společnosti Johnson&Johnson s.r.o.

Máme uzavřeny smlouvy s většinou zdravotních pojišťoven.

 

Plastická chirurgie     Plastická chirurgie                               

 

                  

Mapa webu     Tuto webovou prezentaci vytvořila firma a-net © Copyright a-net.cz 2016