HOT LINKA pro pacienty: 800 203 233
Změna jazyka: Česky English Deutsch Italiano
Info e-mailem:
 
 
 

IBD

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. Přednosta a primář gastroenterologie
MUDr.
Martin Bortlík
MUDr. Naděžda Machková
MUDr. Dana Ďuricová Vrchní sestra Ludmila Procházková MUDr. Martin Lukáš
Sestry gastroenterologického oddělení
IBD - O nás 

Časově, psychicky i fyzicky velmi náročná zaměstnání, stres a shon mají své důsledky. Současný životní styl, vysoké pracovní tempo, málo odpočinku, nepravidelná nebo nárazová strava, nedostatek pohybu a spánku – to všechno jsou faktory, které negativně působí na náš zdravotní stav. Gastroenterologie je obor zabývající se chorobami trávicího systému. Důležitá je prevence, ale i léčba chorob zažívacího traktu. IBD centrum se specializuje na léčbu Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy.

Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida jsou chronická zánětlivá střevní onemocnění, které se označují souhrnným termínem idiopatické střevní záněty (IBD z angl. Inflammatory Bowel Disease). Jde o choroby, které patří do skupiny tzv. civilizačních nemocí. Jejich příčina není zcela objasněna, ale nepochybně jejich vznik souvisí se změnou přípravy pokrmů, diety a stravování, ke kterému došlo v posledních sto letech. Typické je to, že obě nemoci postihují především mladé lidi mezi 20. - 30. rokem života. 
Obě nemoci byly objeveny v první polovině minulého století. Crohnova choroba dostala své jméno po americkém gastroenterologovi B.C. Crohnovi, který ji v roce 1932 poprvé popsal a odlišil od střevní tuberkulózy. Ulcerózní kolitida byla poznána o něco dříve, v lékařské literatuře se první zmínky o ní objevily již krátce před první světovou válkou. 
V posledních třiceti letech se výskyt obou nemocí významně zvyšuje, odhaduje se, že postihují asi 0.5% populace v ekonomicky vyspělých zemích světa. Můžeme předpokládat, že v České republice je asi 50.000 takových pacientů. V posledních letech se první klinické projevy těchto nemocí posunují do mladších věkových kategorií a není výjimečné, že jsou diagnostikovány v mladším dětském věku. 
Ulcerózní kolitida s projevuje krvácením při stolici, bolestivým nucením na stolici a v některých případech krvavými průjmy. 
Crohnova nemoc má projevy velmi rozmanité, v popředí jsou bolesti břicha, hubnutí, průjmy a teploty. Obě nemoci mají také některé mimostřevní projevy jako je postižení kůže, kloubů a očí. 
Terapie obou chorob je medikamentózní a v některých případech chirurgická. Podíl chirurgické léčby je u obou nemocí velmi odlišný. Asi 10-15% nemocných s ulcerózní kolitidou si vyžádá chirurgickou léčbu, naproti tomu až 80% pacientů s Crohnovou chorobou je v průběhu života operováno. 
Obě nemoci nejsou medikamentózními prostředky definitivně vyléčitelné, naštěstí jsou však velmi dobře léčitelné. Současná medikamentózní terapie umožňuje, že většina pacientů žije normálním životem a nemá žádná větší omezení. U mírných forem nemoci se využívají aminosalicyláty a závažnějších forem kortikoidy a imunosupresiva. V posledních několika letech byla do klinické praxe zavedena nová terapie - tzv. biologická léčba. Jedná se o podávání léčiv, která blokují rozvoj zánětlivé reakce v průběhu střevních zánětů a vedou rychle ke zklidnění zánětu a ústupu obtíží. 
Infliximab je prvním představitelem biologických preparátů, v léčbě Crohnovy nemoci je používán od roku 1999. Jde o velmi účinnou terapii, která má (podobně jako kortikoidy) odpověď u 90% pacientů, u kterých se podává. Lék je podáván ambulantně formou 2 hodinové nitrožilní infuze. U většiny pacientů se podává jako indukční (útočná léčba), která zahrnuje tři infuze v režimu 0., 2. a 6. týden, poté následuje udržovací terapie infuzemi každé dva měsíce. Výjimečně je možno podat pouze indukční fázi a pak pokračovat v terapii imunosupresivy. Je zjištěno, že infliximab vede ke zlepšení klinického stavu, snižuje potřebu chirurgických výkonů a významně zlepšuje kvalitu života. U této léčby (narozdíl od kortikoidů) bylo zjištěno, že vede ke slizničnímu hojení ve střevě. V současné době máme k dispozici i novou generaci biologické terapie - adalimumab. Tento lék je podáván podkožní injekcí 1x za 2 týdny. Jde o kompletně lidskou protilátku. Účinnost obou léčiv je srovnatelná. Adalimumab je schválenou léčbou pro Crohnovu chorobu v USA a v Evropě od roku 2007. 
Infliximab se používá od počátku u Crohnovy nemoci a od roku 2006 také u nemocných s ulcerózní kolitidou. V roce 2007 byla schválena indikace u dětských pacientů s oběma nemocemi. 
Podávání biologické léčby by mělo probíhat na pracovišti s dostatečnými zkušenostmi s oběma chorobami i tímto typem léků. Při zahájení je především nutno znát rozsah a lokalizaci nemoci. Zvláště nutná je podrobná znalost průběhu píštělí a vyloučení abscesů v dutině břišní a malé pánvi. 
Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty je pracovištěm klinického centra ISCARE Lighthouse, které je zaměřeno na diagnostiku a léčbu pacientů s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou. Vedle této klinické činnosti zde probíhá také intenzivní výzkumná činnost, která je zaměřena na odhalení příčiny a chronického průběhu střevních zánětů, a také na nové možnosti medikamentózní léčby těchto nemocí. Centrum úzce spolupracuje s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a rovněž se podílí na řešení několika mezinárodních evropských projektů ve spolupráci s univerzitami v Barceloně, Regensburgu a Nottinghamu. Aktivně se zapojilo i do projektů organizovaných Evropskou společností pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu (ECCO).

Vedle komplexní péče o nemocné s idiopatickými střevními záněty se na našem pracovišti provádějí některé specializované endoskopické výkony. Jde zejména o léčebné zákroky v trávicí trubici – dilatace stenóz, polypektomie a slizniční resekce, terapie Zenkerova divertiklu. Pracoviště je vybaveno nejmodernější endoskopickou technikou včetně jednobalonového enteroskopu.
Většina diagnostických i léčebných zákroků je prováděna v klinickém centru ISCARE Lighthouse ambulantně. V případě složitějších výkonů je možno nemocné ponechat v krátké hospitalizaci (obvykle do druhého dne) na lůžkovém oddělení. Klinické centrum ISCARE má k dispozici vlastní lůžkové oddělení s 29 lůžky přímo v budově Lighthouse. Při závažných obtížích mají nemocní s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou, stejně jako pacienti po léčebných endoskopických výkonech možnost obrátit se na toto pracoviště kdykoli po dobu 24 hodin. Vaši pohodu a spokojenost zajistí personál na vysoké profesionální úrovni pod vedením primáře Prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc.

Mapa webu     Tuto webovou prezentaci vytvořila firma a-net © Copyright a-net.cz 2016