Content main cjch Thumb rh foto poradna 145x145

MUDr. Richard Hovadík

Malé chirurgické výkony

Na ambulanci CJCH provádíme ambulantně plánovaně malé chirurgické výkony v místním znecitlivění (chirurgické odstranění mateřských znamének, ošetření kožních a podkožních útvarů apod.).

Podrobnější informace o spektru ambulantních výkonů CJCH můžete získat a event. termín si dohodnout nejlépe na sesterně CJCH tel. +420 234 770 266.

Akutní výkony provádíme pouze zcela výjimečně a po předchozí telefonické domluvě.