ODBORNOSTI

Intragastrické balóny

Obezita je příčinou mnoha závažných onemocnění (vysoký krevní tlak, srdeční onemocnění, cévní mozková příhoda, cukrovka 2. typu, gastroezofageální refluxní choroba (GERD), nealkoholická tuková choroba jater, nealkoholická steatohepatitida). Nabízíme pacientům s těžkou obezitou (BMI ≥ 30,0) cestu, jak snížit pravděpodobnost rozvoje těchto onemocnění, a to konzervativní nechirurgickou léčbou obezity - aplikací intragastrického balónu, který se umístí do žaludku pacienta, kde mu pomáhá snížit objem přijímané potravy, čímž dochází k osvojení zdravějších stravovacích návyků a úbytku váhy. 

Náš špičkový gastroenterologický tým dokáže posoudit zdravotní anamnézu konkrétního pacienta a vyhodnotí, zda je pro něj aplikace intragastrického balónu vhodným řešením a doporučí nejvhodnější typ balónu. Díky špičkově vybavené klinice jsme schopni zajistit kompletní léčbu od nezávazné online konzultace přes předoperační vyšetření, gastroskopii až po samotnou aplikaci intragastrického (žaludečního) balónu a jeho vyjmutí po 6 nebo 12 měsících. Naším cílem je najít optimální postup, který pacientům umožní dlouhodobé snížení hmotnosti a sníží u nich předpoklady k rozvoji onemocnění provázejících obezitu.

Obezita a její léčba

Obezita je stav, kdy se v lidském těle ukládá nadměrné množství tuku. Toto ukládání je způsobeno nerovnováhou mezi množstvím energie přijaté potravou a energie vydané fyzickou aktivitou. Nespotřebovaná energie, přijatá v potravě se ukládá do tukových zásob. Obezita je chronické onemocnění. Na jejím vzniku se významně podílí jak životní styl, tak i vlivy genetické, dědičné. Genetické faktory ovlivňují např. schopnost organizmu využívat a ukládat dodávanou energii, schopnost spalovat tuky, spontánní fyzickou aktivitu a výběr chutí na kalorická jídla. Důležité jsou i rodinné zvyky ve stolování a stravování.

Obezita je celosvětově rozšířené onemocnění, jehož výskyt neustále výrazně stoupá a postihuje nejen dospělé, ale čím dál tím častěji i děti. V České republice je asi 66 % mužů a 54 % žen v dospělém věku v kategorii nadváhy nebo obezity. Obezitou, jako závažným stavem (BMI ≥ 30), trpí asi 22 % mužů a 26 % žen.

Obezita způsobuje četná závažná onemocnění. Čím je obezita vyššího stupně, tím jsou tato rizika větší. Nechirurgickým řešení léčby obezity může být aplikace intragastrického (žaludečního) balónu, který pomáhá nastartovat zdravé stravovací návyky a redukovat váhu. 

Intragastrické balóny - konzultace a léčba

Intragastrické (žaludeční) balóny se využívají u klientů od I. stupně obezity (BMI nad 30). Žaludeční balónek napomáhá časnému nasycení a omezení pocitů hladu. Důvodem k aplikaci balónu je prevence nebo již léčba nemocí způsobených obezitou a dále zlepšení kvality a délky života. Může se dále využít i pro pacienty s morbidní obezitou (BMI nad 50) a to především ke snížení hmotnosti před plánovanou bariatrickou operací.

Tato metoda je vhodná pro pacienty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou nebo si nepřejí podstoupit jiné způsoby léčby obezity (kupř. bandáž, tubulizaci nebo plikaci žaludku) mimo jiné i proto, že nevyžaduje celkovou anestézii.

Balón volně plave v žaludku, pacientovi navozuje pocit sytosti, zmenšuje volný objem žaludku, a tudíž snižuje příjem potravy. Díky tomuto efektu dochází k redukci hmotnosti. V žaludku se ponechává po dobu 6 měsíců, během níž si pacient vytváří nové stravovací návyky a snadněji tak dodržuje nový režim i po vytažení balonku.

Účinnost metody je značná, v dosud publikovaných odborných pracích se snížení hmotnosti pohybuje v rozsahu 15-25kg během 6 měsíců. Záleží samozřejmě na výchozí hmotnosti.

Konzultace
Při individuální bezplatné konzultaci s Vámi lékař probere veškeré Vaše možnosti a doporučí konkrétní postup pro dosažení nejlepšího výsledku. Veškerá předoperační vyšetření a samotný výkon jsou klientovi provedena během 1 dne. Nepotřebujete žádné doporučení. 

Abychom získali přehled o vašem zdravotním stavu a zjistili, který intragastrický balónek je pro vás vhodný, prosíme o vyplnění našeho anamnestického dotazníku, vyplňte jej prosím pravdivě a svědomitě. Je třeba uvést všechna onemocnění, která jste v minulosti také prodělali a vyléčili. Anamnestický dotazník (pdf) 

Objednejte se prostřednictvím formuláře nebo telefonicky: +420 234 770 800. 

Výkon
Velkou výhodou gastrického balonu je použití pouze lokální sedace (utlumení injekcí). Zavedení gastrického balonu trvá pouze 20 až 30 min. Před samotným zavedením se provádí endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku. Poté se zavede balon na vodiči a za zrakové kontroly endoskopem se přes chlopeň naplní 400-600ml tzv. fyziologického roztoku, do něhož se přidá speciální barvivo - 2,5ml metylenové modři. Ta slouží jako indikátor případného prasknutí balonku, v tomto případě zbarví moč a upozorní pacienta na nutnost vyhledání lékaře za účelem včasného vytažení balonu, i v případě proniknutí vyprázdněného balonku dále do zažívacího traktu dojde většinou k jeho spontánnímu odchodu.

Po výkonu
Klient je schopen druhý den po výkonu v dopoledních hodinách bez problému opustit kliniku a vrátit se zpět domů.

U některých klientů se můžou bezprostředně po výkonu objevit gastrické problémy jako pálení žáhy, bolesti břicha, nevolnost nebo zvracení. Většina z těchto problémů jsou pouze dočasné a odezní v nejbližších hodinách po výkonu.

Po uplynutí doby 6 nebo 12 měsíců se provádí endoskopické vytažení balonu. Balónek se propíchne a tekutina nebo vzduch se vysají. Zbytek balónku se vytáhne ven. Gastrický balon je výkon s relativně nízkou mírou rizika. Nejčastější komplikací u gastrického balonu je spontánní prasknutí balonu uvnitř žaludku. K této komplikaci ovšem dochází zejména, pokud klient nedodrží doporučení doktora vyjmout balon do 6 měsíců od jeho implantace.

Délka výkonu
Výkon trvá přibližně 20 – 30 minut.

Hospitalizace
Obvykle doporučujeme po aplikaci balónu jednodenní hospitalizaci.

Intragastrický balón Orbera/ Orbera 365

Intragastrický balón Orbera/ Orbera 365 je doporučován pacientům s nadváhou při BMI > 30

Intragastrický balón Orbera

  • Musí být extrahován do 6 měsíců
  • Průměrný úbytek hmotnosti 17 kg
  • Nižší cena. 

Intragastrický balón Orbera 365

  • Musí být extrahován do 12 měsíců
  • Průměrný úbytek hmotnosti 25 kg
  • Nejvyšší úspěšnost z nabízených typů balónů.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat nebo si domluvte schůzku prostřednictvím kontaktního formuláře. 

Intragastrický balón Spatz3

Spatz balón se využívá u klientů od I. stupně obezity (BMI nad 30). Žaludeční balónek napomáhá časnému nasycení a omezení pocitů hladu. Důvodem k operaci je prevence nebo již léčba nemocí způsobených obezitou a dále zlepšení kvality a délky života. Může se dále využít i pro pacienty s morbidní obezitou (BMI nad 50) a to především ke snížení hmotnosti před plánovanou bariatrickou operací.

Spatz balon má oproti klasickému balonku několik výhod. Zavádí se až na dobu 12 měsíců a průměrná ztráta hmotnosti je 23-27 kg. Záleží samozřejmě na výchozí hmotnosti. Pacient si lépe vytváří nové stravovací návyky a snadněji tak dodržuje nový režim i po vytažení balonku. Spatz balon je zároveň lépe tolerován lidským tělem a tím pádem s sebou přináší i větší komfort a bezpečí pro pacienta. Balon volně plave v žaludku, pacientovi navozuje pocit sytosti, zmenšuje volný objem žaludku, a tudíž snižuje příjem potravy.

Pro koho je tato metoda vhodná
Tato metoda je vhodná pro pacienty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou nebo si nepřejí podstoupit jiné způsoby léčby obezity (kupř. bandáž, tubulizaci nebo plikaci žaludku) mimo jiné i proto, že nevyžaduje celkovou anestézii.


Ceník intragastrických balónů

Gastrický balónek - BIB Orbera 6M ............. 37 000 Kč

Gastrický balónek - BIB Orbera 365 ............ 45 000 Kč

Spatz balón - 12M s adjustací .....................49 000 Kč

Doplnění Spatz balónu na žádost pacienta ..... 5 000 Kč

Extrakce gastrického balónku ......................  1 500 Kč

Extrakce gastrického balónku nestandardní* .. 7 500 Kč

* Vztahuje se na případy, kdy pacient, v přímém rozporu s poučením a instrukcemi lékaře, svévolně nedodrží termín vyjmutí intragastrického balónku/ Spatz balónu. 


Ceník intragastrických balónů najdete také v sekci ceník našem webu. 

Jak se k nám dostanete?

Sídlo

Sídlem Klinického centra ISCARE a.s.
je výšková budova v Praze 9
Libni v přímém sousedství O2 Areny.

Prohlédněte si jak to u nás vypadá z pohodlí domova, podívejte se na povedenou virtuální prohlídku Klinického centra ISCARE.

Virtuální prohlídka

Cesta k nám

Auto – Ulice Českomoravská s možností parkování v Galerii Harfa

Metro – 5 minut pěšky ze stanice metra Českomoravská

Tramvaj – č. 8 a 25 do stanice Arena Libeň jih

Vlak – 9 minut pěšky ze stanice Nádraží Libeň