• PO - ČT 7.00 -19.00
  • 7.00-18.00
  • SO 7.00-12.00
Content img hlavni ibd Thumb img milan lukas 145x145

Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Přednosta kliniky a primář klinického a výzkumného centra pro střevní záněty

Biologická léčba

ISCARE patří k největším centrům biologické léčby u idiopatických střevních zánětů v Evropě. V současné době léčíme více než 500 pacientů.

Termínem biologická léčba jsou obecně označovány látky přirozené povahy nebo molekuly odvozené od látek přirozeně se vyskytujících v lidském organismu, které potlačují specifická místa zánětlivého procesu v našem těle. V praxi jde především o různé typy tzv. protilátek – molekul bílkovinné povahy, jejichž úkolem je spojení s látkami, které zánětlivý proces vyvolávají či podporují. Takové spojení (vazba) vede ke snížení aktivity zánětu se všemi důsledky pro dotyčného pacienta – snížení otoku tkáně (tedy střeva, ale i kloubů či jiného orgánu), hojení vředů, zástavy krvácení a následně i zmírnění či úplné vymizení subjektivních obtíží.

Kritéria pro podání biologické terapie

Kritéria pro podání biologické terapie se neustále vyvíjejí tak, jak přibývá poznatků o jejím efektu, ale i možných rizicích.

  • Základním kritériem je aktivita zánětu v době zahájení terapie – pak je vysoká pravděpodobnost příznivého efektu. Aktivita zánětu se projevuje především typickými střevními obtížemi: bolestí břicha, průjmem, krvácením, teplotou či váhovým úbytkem, u některých pacientů i projevy mimostřevními – bolestmi a otoky kloubů, očními záněty či kožními změnami (tzv. nodózní erytém). Právě tyto mimostřevní projevy jsou obvykle biologicky dobře ovlivnitelné.
  • Druhou skupinu kandidátů vhodných k podání biologické terapie tvoří nemocní s perianálními projevy Crohnovy choroby – především píštělemi. Léčba biologická (či jakákoli jiná medikamentózní léčba) musí být ovšem u těchto pacientů vždy kombinována s chirurgickým ošetřením píštělí.

Je pravděpodobné, že v blízké budoucnosti bude podávání biologické léčby rozšířeno i na pacienty s velmi komplikovaným průběhem střevního zánětu (především Crohnovy choroby) po operačním zákroku s cílem zamezit opětovnému vzplanutí zánětu a těžšímu poškození střeva.

Kdy je vhodná aplikace biologické léčby

K podání biologické léčby přistupujeme obvykle v okamžiku, kdy jiná, běžně užívaná léčba, není dostatečně účinná nebo je spojena s nežádoucími účinky. V praxi nastává tato situace nejčastěji tehdy, když se pacient stává závislým na léčbě kortikoidy (tj. kortikoidy nelze zcela vysadit z důvodu opakovaného vzplanutí zánětlivé aktivity) nebo je dokonce léčba kortikoidy neúčinná. Lékař však musí každého pacienta posuzovat jednotlivě a v případě vysokého rizika nepříznivého či komplikovaného průběhu onemocnění by neměl se zavedením biologické terapie otálet.

Biologickou léčbu můžeme podat nejen pacientům, kteří ji v minulosti nikdy neměli, ale i těm, kteří již dříve takto léčeni byli – zde je ovšem nutno pečlivě situaci posoudit a především znát přesný důvod jejího ukončení v minulosti.

Používané látky

V léčbě střevních zánětů jsou od roku 1998 používány protilátky proti tzv. tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNF-α), který patří mezi klíčové regulátory zánětu v lidském organismu. Patří k nim infliximab (Remicade), adalimumab (Humira) a certolizumab-pegol (Cimzia), přičemž poslední z uvedených léků je používán pouze v USA a ve Švýcarsku.

Nově (od roku 2014) je u nás k dispozici také další látka této skupiny – golimumab.

V průběhu roku 2016 očekáváme uvedení nového typu biologické léčby, tzv. antiintegrinové protilátky. Jde o preparát vedolizumab (Entyvio), který prošel úspěšně všemi fázemi klinického vývoje a je účinný v léčbě obou nemocí, zejména ale u nemocných s ulcerózní kolitidou.

Účinnost léčby

Obecně je biologická léčba nejúčinnější formou medikamentózní léčby střevních zánětů. Nástup jejího účinku je zpravidla velmi rychlý, u pacientů s Crohnovou chorobou se efekt dostavuje v 80 – 90% případů během úvodní, tzv. indukční fáze. U nemocných s ulcerózní kolitidou je prvotní efekt trochu nižší, pozorujeme jej u 70 – 80% léčených. Jedním z problémů současné biologické terapie je dlouhodobé udržení efektu léčby. U nejčastěji používaných preparátů (infliximabu i adalimumabu) dochází ke ztrátě efektu u 10 – 15% pacientů ročně, přičemž nejvíce pacientů ztrácí odpověď již během prvního roku terapie.

Img bot 1

V klidném prostředí naší lékárny si můžete vybrat ze širokého sortimentu zboží. V případě potřeby Vám ochotně se vším poradíme..

Img bot 3

Novým sídlem Klinického centra ISCARE je výšková budova v Praze 9 Libni v přímém sousedství O2 arény.