Content img hlavni ivf Thumb content img default

Milada Šaštinská
staniční sestra IVF

Microfluidic sperm sorting chip FERTILE Plus®

Metoda Microfluidic sperm sorting chip FERTILE Plus ® (selekce spermií před metodou ICSI) slouží k selekci kvalitních spermií.

Je založena na principu přirozeného výběru spermií jejich aktivním průchodem přes selekční membránu napodobující přirozené prostředí reprodukčního systému ženy (vejcovody). Vytříděné spermie mají lepší morfologii, genetickou kvalitu, životaschopnost a pohyblivost než měl původní vzorek. Metoda Microfluidic sperm sorting chip FERTILE Plus ® je tak novou šetrnou alternativou standardního zpracování spermií, která nevyžaduje žádnou předchozí úpravu vzorku spermatu a použití přístrojů (např. centrifugy), které zvyšují oxidativní stres spermií. Takto připravený vzorek spermií je možné dále použít pro oplozování vajíček metodou ICSI.

Pozn. Microfluidic sperm sorting chip FERTILE Plus ® nelze provést v případech, kdy ve vzorku není dostatek pohyblivých spermií. Tato metoda není vhodná pro spermie získané metodou TESE a pro těžké formy oligoastenoteratozoospermie.