ODBORNOSTI
ODBORNOSTI

Již 30 let se staráme o ženy a jejich zdraví

vrátit se zpět

Na 1. červen, kdy každoročně oslavujeme svátek dětí, letos připadá také významné jubileum. Nejstarší soukromé gynekologické centrum v Česku slaví 30. let od zahájení své činnosti. Při této příležitosti jsme si povídali s primářem MUDr. Danielem Strupplem, PhD., MBA., o proměnách gynekologické péče a službách Centra gynekologie ISCARE, které navštěvuje téměř 60 tisíc spokojených klientek. Jen v loňském roce vyhledalo ošetření nebo léčbu v oblasti gynekologie bezmála 14 tisíc z nich. V čem jsou služby našeho gynekologického oddělení specifické? Přečtěte si v rozhovoru.

Přibližte nám prosím historii naší gynekologické péče?

GynCentrum bylo založeno v lednu 1992. Od 1. června 1992, kdy vstoupil v platnost zákon o nestátních zdravotnických zařízeních, jsme jako úplně první v České republice, začali poskytovat ambulantní gynekologické služby, tenkrát v prostorách polikliniky v ulici Šustova, na Jižním městě v Praze 4. Rozsah služeb byl rychle rozšiřován o ambulantní operování malých výkonů přímo na poliklinice a později i velkou operativu v Thomayerově nemocnici v Krči. Dále jsme prováděli ultrazvukové vyšetření prsou a zákroky plastické chirurgie. Mezníkem v naší historii byl leden 1995, kdy jsme zahájili provoz ve zrekonstruovaném zámku v Hloubětíně, díky čemuž jsme mohli začít poskytovat plnohodnotné nemocniční služby v oborech gynekologie, plastické chirurgie, nemoci prsou, mamografie, interny, rehabilitace a IVF. Od roku 2014 je GynCentrum členem skupiny Future Life. Od začátku roku 2020 provozovalo svoji činnost v nových prostorách Klinického centra ISCARE. Od ledna 2022 se díky fúzi stalo plnohodnotnou součástí společnosti ISCARE a.s. 

 

Jaké služby Centrum gynekologie ISCARE poskytuje dnes?

Poskytujeme klientkám služby jak v ambulantní části kliniky, kde nabízíme všeobecnou gynekologickou i prenatální péči včetně specializovaných ultrazvukových vyšetření a činnosti odborných poraden zaměřených na onkologickou prevenci, urogynekologii a léčbu myomů, tak v části hospitalizační kde se věnujeme širokému spektru operačních výkonů v několika programech: všeobecná gynekologická chirurgie (chirurgické výkony v oblasti vaječníků a vejcovodů a dělohy), operační léčba sterility - poruchy plodnosti (např. diagnostika a léčba endometriózy a myomů), urogynekologická operativa (operační léčba sestupu pánevních orgánů, rekonstrukční chirurgie defektů pánevního dna a operační léčba inkontinence moči), plastická a estetická gynekologie –labioplastika, plastika pochvy a vchodu poševního, rejuvenace včetně použití laseru a moderních metod regenereativní medicíny s aplikací kyseliny hyaluronové a jejích derivátů. Provádíme také plné spektrum gynekologických tzv. malých diagnostických a léčebných výkonů hysteroskopické výkony, ošetření prekanceróz čípku (loop techniky), aj.). 

 

V čem se naše služby liší proti jiným gynekologickým klinikám?

V rámci nestátních zdravotnických zařízení se odlišujeme zejména rozsahem a komplexností poskytované péče. Díky propojení ambulantní a hospitalizační složky nabízíme našim klientkám oblast preventivní péče s přesahem do odborných poraden i možnost širokého spektra operačních zákroků s hospitalizací - vše pod jednou střechou. V rámci operační péče, zejména u velkých operací, se snažíme o poskytování kontinuální péče lékařem, který pacientku vyšetřuje v předoperační  indikační poradně, následně provádí danou operaci, zajišťuje pohotovostní službu v den operace a poté pacientku kontroluje v pooperačním průběhu. Vytváří se tak užší kontakt, kdy daný lékař provede klientku prakticky celým obdobím od vlastní indikace až po kontrolu po operaci s předáním do další péče a rekonvalescence příslušnému odesílajícímu gynekologovi. Pacientky tuto vazbu na svého operatéra vnímají velmi pozitivně. Do procesu léčebné péče tak vstupuje u dané klientky menší počet personálu, což někdy není možné zajistit ve velkých klinických zařízeních, zajišťujících vysoce specializované služby, konziliární péči i výuku lékařů.    
 

Spolupracujeme také s externími gynekology. Co nám tato spolupráce přináší?

Spolupráce s externími lékaři má u nás dlouhodobou tradici a je zaměřena jak na přímou spolupráci s lékaři, kteří docházejí  do našeho zařízení operovat, podílejí se na zajišťování pohotovostních služeb a na ambulantní činnosti, tak na spolupráci formou zajištění operační léčby a konzultačních služeb pro klientky ostatních ambulantních lékařů gynekologů. V rámci odborných poraden zajišťujeme vyšetření i medikamentózní léčení před operačními zákroky, nezatěžujeme tak odesílající lékaře - gynekology. Za velice významnou považuji spolupráci s fakultními nemocnicemi v rámci konziliární a specializované péče včetně řešení komplikovaných případů. Velmi si této oboustranně spolupráce cením a samozřejmě je také významným přínosem i pro naše klientky.
          

Jak se za posledních 30 let proměnila gynekologická péče?

Gynekologická péče, zejména její operační část prochází dlouhodobým vývojem, směřujícím k minimání invazivitě zákroků, časné rekonvalescenci a individualizaci postupů s ohledem na interní  stav pacientky, reprodukční plány a subjektivní požadavky a očekávání klientek. Tyto trendy pečlivě sledujeme, vyhodnocujeme a zařazujeme do našeho systému péče.  Spokojenost klientek s našimi službami je po nás klíčová, zároveň je pro nás velkým závazkem i motivací poskytované služby nadále zlepšovat.

Proč by se klientky měly svěřit právě do naší gynekologické péče?

Našim klientkám nabízíme i významné spektrum gynekologických plastických estetických zákroků klasickými technikami i laserem. Nově zde využíváme v programu plastické a estetické metody regenerativní medicíny s využitím plazmy, kyseliny hyaluronové a jejích derivátů. Celkově se snažíme našim klientkám poskytovat vysoce kvalitní odbornou péči a sledovat moderní trendy jak v oblasti ambulantní tak operační léčby. Tradičně upřednostňujeme provádění operací minimálně invazivními přístupy jako je laparoskopie či hysteroskopie. Operační péče je poskytována v moderním komplexu centrálních operačních sálů s využitím Jednotky intenzivní péče nebo dospávacího pokoje dle typu výkonů. Následně jsou k dispozici nadstandardně vybavené pokoje v lůžkové části kliniky. Vzhledem k multioborovému zaměření kliniky mohou naše klientky využít i ostatních odborností při diagnostice a léčbě ostatních, nejen gynekologických obtíží, specificky určitě doporučujeme klientky k léčbě neplodnosti, kterou na klinice zajišťuje Centrum reprodukční medicíny.      

Na co jste nyní pracovně nejvíce pyšný?

Osobně jsem velmi rád, že můžeme nabízet naše služby v nových moderních prostorách kliniky ISCARE a rozvíjet v nich dále naše preventivní a léčebné programy. Zaměřujeme se na zkvalitnění diagnostiky v odborných poradnách jako je poradna expertní kolposkopie a onkologické prevence, kde jsme navýšili kapacitu o dalšího lékaře. V urogynekologické poradně, zabývající se diagnostikou a léčbou inkontinence moči s návazností na operační léčbu, máme aktuálně zcela nový přístroj pro urodynamickou diagnostiku. Rozvíjíme se i v oblasti ultrazvukové diagnostiky, kde též disponujeme novým ultrazvukovým přístrojem ke zlepšení prenatální diagnostiky a v tomto roce plánujeme i obnovení přístrojů pro laparoskopickou operační léčbu na operačních sálech. Velice si cením i nastavení naší spolupráce s Fakultními nemocnicemi v rámci řešení komplikovaných případů a konziliární činnosti. Věřím, že společně s naším týmem kvalitních lékařů a zdravotnických pracovníků budeme úroveň služeb dále zkvalitňovat ke spokojenosti našich stávajících i budoucích klientek.


Rozhovor poskytl MUDr. Daniel Struppl, PhD.,MBA, primář Centra gynekologie ISCARE. 

 

Content kci slider gynekologie 1920x620

Jak se k nám dostanete?

Sídlo

Sídlem Klinického centra ISCARE a.s.
je výšková budova v Praze 9
Libni v přímém sousedství O2 Areny.

Prohlédněte si jak to u nás vypadá z pohodlí domova, podívejte se na povedenou virtuální prohlídku Klinického centra ISCARE.

Virtuální prohlídka

Cesta k nám

Auto – Ulice Českomoravská s možností parkování v Galerii Harfa

Metro – 5 minut pěšky ze stanice metra Českomoravská

Tramvaj – č. 8 a 25 do stanice Arena Libeň jih

Vlak – 9 minut pěšky ze stanice Nádraží Libeň