• PO - ČT 7.00 -19.00
 • 7.00-18.00
 • SO 7.00-12.00

Omezený provoz klinického centra ISCARE dle jednotlivých oddělení

Ve vazbě na současnou situaci šíření nemoci COVID-19 a s ohledem na usnesení vlády ČR a opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26.10.2020, je provoz klinického centra ISCARE upraven následovně:

Provoz KCI:

Bez omezení je poskytována zdravotní péče v oblastech ambulantní péče, jednodenní chirurgie a neodkladné, akutní a nezbytné lůžková péče.

Konkrétně se jedná o provoz v následujícím rozsahu:

 • Gastroenterologie, léčba IBD – bez omezení
 • Centrum reprodukční medicíny – bez omezení
 • Jednodenní chirurgie – bez omezení
 • Plastika – bez omezení
 • Andrologie – bez omezení
 • Ortopedie – pouze artroskopické výkony, ambulance bez omezení
 • Gyncentrum – pouze neodkladné a akutní výkony, ambulance bez omezení
 • Lékárna – bez omezení

Okamžitě je zastaven příjem nových pacientů pro plánované výkony akutní lůžkové péče (§ 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb.).

Konkrétně se jedná o zastavení provozu v následujícím rozsahu:

 • Ortopedie – operace totálních endoprotéz;
 • Gyncentrum – operace neakutní, zbytné a odkladné.

Cílem omezení provozu je navýšení disponibilních kapacit akutní lůžkové péče, včetně kapacit intenzivní péče.

Při vstupu do budovy je vyžadováno:

 • Změření teploty. Osobám s teplotou nad 37,0 ° C bude teplota změřena opakovaně s odstupem 15minut. Při opakovaném překročení hranice teploty 37,0 ° C nebo při viditelném pozitivním příznaku nemoci COVID-19 nebude vstup umožněn.
 • Desinfekce rukou.
 • Ochrana dýchacích cest roušku (ústa a nos)
 • Vyplnění dotazníku COVID

Návštěvy a doprovod pacientů:

 • Pacientům vstupujícím do KCI je umožněn doprovod maximálně jednou osobou
 • Návštěvy pacientů lůžkového oddělení jsou do odvolání zakázány
Img bot 1

V klidném prostředí naší lékárny si můžete vybrat ze širokého sortimentu zboží. V případě potřeby Vám ochotně se vším poradíme..

Img bot 3

Novým sídlem Klinického centra ISCARE je výšková budova v Praze 9 Libni v přímém sousedství O2 arény.