ODBORNOSTI
ODBORNOSTI

Systém kvality

Kvalita zdravotní péče

Vážení pacienti,
cílem našeho zdravotnického zařízení je zajistit Vám kvalitní zdravotní péči na vysoké odboné úrovni. Rádi bychom, abyste se na naší klinice cítili příjemně, a pokud Vás napadá nějaký podnět ke zlepšení napište nám jej na email kvalita@iscare.cz.

Politika integrovaného systému managementu

S platností od 01.08.2016 vedení společnosti ISCARE I.V.F. a.s. (od roku 2019 ISCARE a.s.) vyhlašuje Politiku integrovaného systému managementu* s tím, že bude:

 • Pokračovat v zabezpečování vysoké kvality poskytovaných služeb, včetně udržování
  standardních a zavádění nových postupů a efektivních řešení úkolů.
 • Pokračovat ve stávající a dále rozvíjet péči o pacienty.
 • Vytvářet potřebné zdroje, zajišťovat vhodné technické zázemí i příjemné prostředí ve
  vazbě na kontext společnosti a plnění požadavků zainteresovaných stran.
 • Vytvářet takové motivační prostředí pro zaměstnance, aby vnímali svou sounáležitost
  ke klinice.
 • Reagovat na změny, očekávání a potřeby pacientů a dalších partnerů. V souvislosti s
  tím aplikovat nové technologie a poznatky.
 • Vyžadovat od všech zaměstnanců a spolupracovníků společnosti, aby beze zbytku plnili své povinnosti. Tyto průběžně kontrolovat.
 • Dodržovat platné závazné povinnosti, vztahující se ke společnosti včetně
  monitorování a vyhodnocování procesů.
 • Informovat veřejnost, zainteresované strany a zaměstnance o politice integrovaného systému a její realizaci.
 • Neustále zvyšovat svou havarijní připravenost a tím snižovat negativní dopady na životní prostředí.
 • Neustále zlepšovat zavedený systém.

V Praze, dne 25.7.2016


*Integrovaný systém managementu (IMS) je celostní přístup, který spojuje více aspektů výkonnosti organizace, aby byly splněny požadavky norem obou systémů řízení: ISO 9001 a ISO 14001.

Certifikace ISO 9001 a ISO 14001

Klinické centrum ISCARE je certifikováno společností TÜV SÜD Czech a splňuje požadavky norem ISO 9001:2015 (management kvality) a ISO 14001:2015 (environmentální management).

Jak se k nám dostanete?

Sídlo

Sídlem Klinického centra ISCARE a.s.
je výšková budova v Praze 9
Libni v přímém sousedství O2 Areny.

Prohlédněte si jak to u nás vypadá z pohodlí domova, podívejte se na povedenou virtuální prohlídku Klinického centra ISCARE.

Virtuální prohlídka

Cesta k nám

Autem – do Ulice Českomoravská s možností parkování v Galerii Harfa

Metrem – 5 minut pěšky ze stanice metra Českomoravská

Tramvají – č. 8 a 25 do stanice Multiaréna Praha

Vlakem – 9 minut pěšky ze stanice Nádraží Libeň