ODBORNOSTI
ODBORNOSTI

Pro pacienty a návštěvníky

ISCARE

Klinické centrum ISCARE je místem, kde se potkává vysoká úroveň profesionality a odbornosti lékařů s individuálním přístupem v léčbě pacientů. Dovolím si říct, že řada našich zdravotníků patří k nejlepším v České republice a v kombinaci s moderním zázemím naší kliniky poskytujeme zdravotní péči nejvyšší úrovně.

Naší chloubou je Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, které je pod vedením přednosty kliniky prof. MUDr. Milana Lukáše, CSc., AGAF absolutní špičkou v České republice.

Centrum reprodukční medicíny zase vzniklo jako první IVF centrum na území Prahy a dodnes odvádí spolu s andrologií vynikající výsledky. Společnými silami pomohli už tisícům párů stát se šťastnými rodiči.

Ženám nabízíme komplexní gynekologickou péči včetně operativy, dále plastickou chirurgii, která pečuje o vaši krásu a zdraví. Komplexnost naší péče doplňují oddělení revmatologie, ortopedie, cévní chirurgie nebo Centrum jednodenní chirurgie. V prostorách Klinického centra ISCARE máme také diagnostickou laboratoř, rehabilitace a pracoviště magnetické rezonance a skiagrafie (RTG), díky kterým mohou pacienti podstoupit většinu potřebných vyšetření pod jednou střechou.

Bude o vás postaráno s maximální péčí a lidským přístupem.

Za celý tým Klinického centra ISCARE přeji všem pevné zdraví v této nelehké době.

Ing. Tomáš JuříčekCEO, člen představenstva Klinického centra Iscare

 

Vše pro naše pacienty a návštěvníky na jednom místě!

V případě potřeby nám můžete napsat zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře, kde si vyberete příslušné oddělení. 

odeslat zprávu ►

Epidemiologická opatření COVID-19

Vážení a milí pacienti,


vzhledem k aktuální epidemické situaci v ČR s onemocněním COVID-19 ode dneška 27.10.2021 platí během návštěvy Klinického centra ISCARE (KCI) následující pravidla:

 

Provoz Klinického centra ISCARE

Zdravotní péče všech oddělení je poskytována v plném rozsahu, bez omezení.


Vstup do budovy KCI je umožněn za těchto podmínek

 • Každé osobě vstupující do budovy KCI bude změřena teplota. Osobám s tělesnou teplotou nad 37,0 °C bude teplota změřena opakovaně s odstupem 15 minut. Při opakovaném překročení hranice teploty 37,0 °C nebo při viditelných příznacích onemocnění COVID-19 nebude vstup do budovy umožněn.
 • Každá recepce v budově KCI je opatřena desinfekčním přípravkem na ruce, který prosím používejte.
 • Ochrana dýchacích cest (ústa a nos) – je nutné nosit v budově KCI respirátor FFP2 či KN95.
 • Pacientům vstupujícím do budovy KCI je umožněn doprovod maximálně jednou osobou za splnění všech výše uvedených podmínek.


Návštěvy pacientů na lůžkovém oddělení

Návštěvy pacientů lůžkového oddělení jsou vzhledem k současné epidemiologické situaci zakázány až do odvolání.

Výjimku pro návštěvy mají pacienti do 18 let věku a pacienti s omezenou svéprávností.  (Doba návštěvy nepřekročí 30 minut a musí proběhnout v čase 16:00 – 18:00)


Pokud máte tyto příznaky onemocnění COVID-19, naplánujte si návštěvu Klinického centra ISCARE na jiný termín. Děkujeme.

 • suchý kašel
 • horečka (přetrvávající déle než 2 dny)
 • dušnost / pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem
 • ztráta chuti nebo čichu
 • bolest svalů a kloubů
 • únava


Děkujeme všem pacientům za pochopení a za dodržování těchto pravidel.

S pozdravem


tým Klinického centra ISCARE

Povinnost pacientů podstoupit test před výkonem a následnou hospitalizací

Vážení a milí pacienti,


vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR s onemocněním COVID-19 platí od 1.11.2021 toto opatření v rámci výkonů, hospitalizací a ošetření v Klinickém centru ISCARE.

 1. Pacienti se při příjmu na hospitalizaci prokazují negativním testem na SARS-CoV-2.

 2. Pro výkony akutní lůžkové péče je vyžadován RT-PCR test s negativním výsledkem ne starší než 72 hodin.

 3. Pro výkony jednodenní chirurgie a krátkodobé hospitalizace je vyžadovásn také RT-PCR test s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin.


Všechny testy musí být provedeny certifikovanou laboratoří, tedy domácí samotesty nemůžeme akceptovat.


Pacienti očkovaní alespoň 1 dávkou vakcíny proti nemoci COVID-19 mají ve smyslu platných vládních opatření nárok na RT-PCR test 2x za měsíc hrazený ze veřejného zdravotního pojištění.

Neočkování pacienti hradí provedení testu přímou platbou odběrnému místu. Klinické centrum ISCARE tyto náklady pacientům nekompenzuje.


Pro pacienty navštěvující ambulance Klinického centra ISCARE není povinnost prokázat se negativním testem na onemocnění COVID-19.


Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný den.

S pozdravem


tým Klinického centra ISCARE

Ceníky jednotlivých léčebných center

Ceník Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty

Ceník gastroenterologických výkonů pro samoplátce

Gastroenterological fees - self-paying patients

Ceník bariatrie pro samoplátce


Ceník Centra reprodukční medicíny

 Ceník IVF

Platební a storno podmínky IVF

Ceník výkonů IVF v EUR

Platební a storno podmínky v EUR

Ceník andrologie

Ceník andrologie pro samoplátce


Ceník Centra plastické chirurgie

Ceník plastické chirurgie

Ceník laserové epilace


Ceník Centra ortopedie

Ceník ortopedie


Ceník Centra jednodenní chirurgie

Ceník nutriční terapie

Ceník chirurgické laparo-operace pro samoplátce

Ceník proktologických výkonů - pro samoplátce


Ceník GynCentra

Ceník gynekologických výkonů nehrazených ze ZP

Ceník gynekologických výkonů pro pacientky bez ZP

Ceník pro nepojištěné těhotné pacientky

Ceník plastické gynekologie

Ceník gynekologických laserových zákroků

Ceník laserové epilace

Ceník velkého předoperačního vyšetření

Ceník fyzioterapie


Ceník Centra andrologie

Ceník andrologie

Ceník andrologie pro samoplátce


Ceník Centra žilní chirurgie

Ceník žilní chirurgie


Ostatní ceníky

Ceník nákladů za kopie zdravotnické dokumentace ISCARE 2021

Ceník služeb pro samoplátce

Ceník nadstandardní hospitalizace


Zdravotnická dokumentace

Dokumenty oddělení reprodukční medicíny

Poučení o léčbě neplodnosti

Doporučení do centra reprodukční medicíny

Zpráva o narození dítěte

Žádanka o spermiogram a prohlášení o původu spermií

Žádost a informovaný souhlas se zamrazením vajíček

Žádost o zamrazení a uschování spermií

Žádost a informovaný souhlas s hysteroskopií a biopsií sliznice děložní

Žádost a informovaný souhlas s punkcí cysty na vaječníku vaginální cestou

Žádost a informovaný souhlas s intrauterinní inseminací - spermiemi partnera / manžela pacientky

Doplňující informovaný souhlas k nakládání se zamrazenými embryi (prodloužení)

Doplňující informovaný souhlas k nakládání se zamrazenými spermiemi (prodloužení)

Doplňující informovaný souhlas k nakládání se zamrazenými oocyty (prodloužení)

Prohlášení o udělení souhlasu k nakládání se zamrazenými embryi (likvidaci)

Prohlášení o udělení souhlasu k nakládání se zamrazenými spermiemi (likvidaci)

Prohlášení o udělení souhlasu k nakládání se zamrazenými oocyty (likvidaci)Dokumenty oddělení IBD (Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty)

Informovaný souhlas s výkonem koloskopie

Informovaný souhlas s výkonem gastroskopie

Informovaný souhlas s výkonem rektoskopie / sigmoideoskopie

Informovaný souhlas s výkonem kapslové enteroskopie

Informovaný souhlas s výkonem endosonografie konečníkuInformovaný souhlas s výkonem jednobalónové enteroskopie

Informovaný souhlas s výkonem anoskopie

Informovaný souhlas s výkonem pouchoskopie

Týdenní jídelníček

Anamnestický dotazník

Žádost o předoperační vyšetření

Ostatní dokumentace

Domácí řád Klinického centra ISCARE

Postup žádosti o výpis ze zdravotnické dokumentace

Žádost o pořízení výpisu a kopie ze zdravotnické dokumentace

Postup při vyřizování stížnostíKontakty a provozní doba jednotlivých léčebných center


Provozní doba a kontakt Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty


Vrchní sestra: Ludmila Procházková                                      
E-mail: prochazkova@iscare.cz

Koordinátorka
klinických studií:
Gabriela Kalitzová
E-mail: kalitzova@iscare.cz

Provozní a ordinační doba:

Pondělí – Pátek 8.00 – 15.30


Provozní doba a kontakt Centra reprodukční medicíny


Staniční sestra: Milada Šaštinská
E-mail: sastinska@iscare.cz
Tel: +420 234 770 371

Laboratoř CRM
E-mail: laborator@iscare.cz
Tel: +420 234 770 283

Provozní a ordinační doba:

Pondělí – Čtvrtek 7.00 - 19.00
Pátek 7.00 - 18.00
Sobota 7.00 - 12.00

Krevní odběry
na imunologické vyšetření:

Pondělí – Čtvrtek 7.00 – 11.00


Provozní doba a kontakt Centra plastické chirurgie


Koordinátor
plastické chirugie:
Bc.Klára Červinská
E-mail: cervinska@iscare.cz
Tel: +420 234 770 235


Koordinátor
plastické chirugie:
Kateřina Foitová
E-mail: foitova@iscare.cz
Tel: +420 602 306 601

Provozní a ordinační doba:

Pondělí – Pátek 7.00 - 16.00


Provozní doba a kontakt Centra ortopedie

 

Staniční sestra: Eva Szöllösová
E-mail: szollosova@iscare.cz
Tel.: +420 234 770 266

Koordinátorka: Bc. Michaela Veselá 
E-mail: Veselam@iscare.cz
Tel.: +420 724 728 294


Provozní a ordinační doba:

Pondělí – Pátek 8.00 - 15.00

Diabetologie:

Středa 7.00 - 15.00


Provozní doba a kontakt Centra jednodenní chirurgie

 

Staniční sestra: Eva Szöllösová
E-mail:szollosova@iscare.cz
Tel.:+420 234 770 266

Koordinátorka: Bc. Michaela Veselá 
E-mail: Veselam@iscare.cz
Tel.: +420 724 728 294

Provozní a ordinační doba:

Pondělí – Pátek 8.00 - 15.00

Diabetologie:

Středa 7.00 - 15.00


Provozní doba a kontakt GynCentra


Recepce

E-mail: info@gyncentrum.cz
Tel.:+420 234 770 400

Provozní a ordinační doba:

Pondělí – Pátek 7.00 - 19.00

Po-Pá od 17:00: pohotovostní služba

V sobotu a v neděli je k dispozici pohotovostní služba


Provozní doba a kontakt Centra revmatologie

 

Oddělení revmatologie
Tel.: +420 234 770 258
E-mail: kopecka@iscare.cz
(pro objednání volejte pouze během provozní a ordinační doby)

Pohotovostní číslo pro pacienty
Tel.: +420 234 770 251
(po 17 hodině, soboty, neděle, svátky)

Provozní a ordinační doba:

Středa 7.00 - 19.00
Čtvrtek 7.00 - 15.00
Pátek 7.00 - 11.00

 

Provozní doba a kontakt Centra andrologie


Koordinátorka: Jana Řeháková
E-mail:rehakova@iscare.cz
Tel: +420 725 438 540 *
(* pro objednání volejte pouze během provozní doby)

Recepce andrologie:+420 234 770 700

Provozní doba:

Pondělí - Pátek 9.00 - 13.00

Ordinační doba:

Pondělí  16.00 - 18.20
Středa   15.30 - 18.30
Čtvrtek  15.00 - 18.20

 

Provozní doba a kontakt Centra žilní chirurgie


Staniční sestra: Eva Szöllösová
E-mail szollosova@iscare.cz
Tel +420 234 770 266Provozní a ordinační doba

Pondělí  7.00 - 15.30

Úterý 7.00 - 15.30 (19.00)

Středa 7.00 - 15.30 (19.00)

Čtvrtek 7.00 - 15.30

Pátek 7.00 - 15.30

Důležité telefony

Recepce +420 234 770 900, 901

Sekretariát generálního ředitele +420 234 770 245

Fax +420 234 770 295

Bezplatná telefonní linka 800 203 233

Lůžkové oddělení - pravidla a návštěvní hodiny

Informace pro pacienty před přijetím do Centra chirurgie a Centra ortopedie

Domácí řád a návštěvní hodiny

Jak se k nám dostanete?

Sídlo

Sídlem Klinického centra ISCARE a.s.
je výšková budova v Praze 9
Libni v přímém sousedství O2 Areny.

Prohlédněte si jak to u nás vypadá z pohodlí domova, podívejte se na povedenou virtuální prohlídku Klinického centra ISCARE.

Virtuální prohlídka

Cesta k nám

Autem – do Ulice Českomoravská s možností parkování v Galerii Harfa

Metrem – 5 minut pěšky ze stanice metra Českomoravská

Tramvají – č. 8 a 25 do stanice Multiaréna Praha

Vlakem – 9 minut pěšky ze stanice Nádraží Libeň