• PO - ČT 7.00 -19.00
  • 7.00-18.00
  • SO 7.00-12.00
Content content nova budova

Kryokonzervace - mražení

Uchováváme Vaše embrya, oocyty a spermie, které nebyly použity při umělém oplodnění. Níže najdete informace k prodloužení nebo ukončení kryokonzervace.

V souvislosti s Vaší léčbou v centru asistované reprodukce ISCARE I.V.F. a.s. standardně uchováváme Váš biologický materiál po dobu 1 roku. Po uplynutí této doby skladování máte dvě možnosti jak postupovat.

Prodloužení skladování

Pokud máte zájem, aby naše zdravotnické zařízení nadále uchovávalo Váš biologický materiál, je nezbytné podepsat doplňující informovaný souhlas k nakládání se zamrazenými embryi (žádost o prodloužení doby skladování) na další období a uhradit poplatek za skladování, který na další dobu skladování v délce 3 let činí 4.500,- Kč nebo 1 roku za cenu 1.500,- Kč.

  • Vytiskněte si jeden z doplňujících informovaných souhlasů k nakládání se zamrazenými embryi, spermiemi nebo oocyty (dle toho, co u nás máte uskladněno).
  • Dokument podepište s úředně ověřeným podpisem nebo jej můžete podepsat v našem zdravotnickém zařízení, kde ověří Vaši totožnost náš zdravotnický pracovník přímo při podpisu. V případě embryí je dokument platný pouze tehdy, je-li podepsaný oběma partnery.
  • Poplatek za skladování, prosím, posléze poukažte bankovním převodem na účet vedený u ČSOB pod č. 267607514/0300, jako variabilní symbol můžete použí Vaše rodné číslo nebo Vaše datum narození. Použití rodného čísla je dobrovolné, umožní nám však rychlejší a jednoznačné přiřazení Vaší platby.
  • Dokumenty ke stažení najdete zde.
  • Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Likvidace biologického materiálu

V případě, že již nehodláte uskladněný biologický materiál použít pro své další umělé oplodnění, je zapotřebí vyplnit a podepsat prohlášení k likvidaci.

  • Vytiskněte si souhlas s nakládáním se zamrazenými embryi, spermiemi nebo oocyty (dle toho, co u nás máte uskladněno).
  • Dokument podepište s úředně ověřeným podpisem nebo jej můžete podepsat v našem zdravotnickém zařízení, kde ověří Vaši totožnost náš zdravotnický pracovník přímo při podpisu. V případě embryí je dokument platný pouze tehdy, je-li podepsaný oběma partnery.
  • Dokumenty ke stažení najdete zde.
Img bot 1

V klidném prostředí naší lékárny si můžete vybrat ze širokého sortimentu zboží. V případě potřeby Vám ochotně se vším poradíme..

Img bot 3

Novým sídlem Klinického centra ISCARE je výšková budova v Praze 9 Libni v přímém sousedství O2 arény.