• PO - ČT 7.00 -19.00
 • 7.00-18.00
 • SO 7.00-12.00
Content content nova budova

Lůžkové oddělení

Lůžkové oddělení klinického centra ISCARE a.s. má 35 standardních lůžek a 3 lůžka na jednotce intenzivní péče.

Na standardních lůžkách poskytujeme pooperační péči v plném rozsahu. Důraz je kladen na to, aby se pacient po celou dobu léčby setkával s jedním ošetřujícím lékařem. Na oddělení pracuje kolektiv diplomovaných sester pod vedením staniční sestry. Sesterna je řešena jako otevřený prostor, aby se každým pacient mohl bez bariéry obracet na personál.

K dispozici máme jednolůžkové, dvojlůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje, které jsou vybaveny moderními lůžky s plným elektrickým polohováním a ovladačem pro pacienta. Dále je k dispozici skříňka na oblečení, pojízdný stolek se skříňkou, stůl se židlemi a satelitní televize. Na pokoji se pacient může připojit na internet přes Wi-Fi, která je zdarma. Každé dva pokoje spolu sdílejí sociální zařízení se sprchou, které je řešeno bezbariérově s ohledem na potřeby pacienta po nedávné operaci.

Jednotka intenzivní péče plní i funkci dospávacího pokoje. Je vybavena dvěma lůžky vybavenými moderními přístroji ke sledování pacienta a jeho intenzivní léčbě. O pacienty zde pečují anesteziologové a diplomované sestry se zkušenostmi v anesteziologii.

Pokyny pro pacienty k přijetí na kliniku

Ve stanovený den a hodinu přijetí na naši kliniku se přihlaste na recepci v 1. patře budovy Lighthouse, Jankovcova 1569/2c, Praha 7, PSČ 170 00. Nemůžete-li se ze závažných důvodů dostavit, oznamte to prosím pokud možno s dostatečným předstihem naší recepci na bezplatném telefonním čísle 800 203 233, popř. na čísle +420 234 770 260, 261.

K přijetí vezměte s sebou

 • průkazku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz
 • doklad o pracovní neschopnosti, pokud byl vystaven již před přijetím
 • výsledky předoperačních vyšetření a rtg. snímky, pokud byly před operací prováděné jinde než v našem zařízení
 • pokud máte, doneste i písemnou dokumentaci o předchozích chorobách a průběhu jejich léčení
 • léky, které trvale užíváte, pokud možno v původních obalech
 • toaletní potřeby a domácí obuv, pyžamo, župan
 • je vhodné vzít si i knížku nebo časopisy na rozptýlení

Je možné si připlatit tyto nadstandardní služby

Jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj (bližší informace o cenách a objednání nadstandardních služeb Vám rádi poskytneme na recepci naší kliniky v 1.patře).

Upozornění

 • pokud možno nenoste s sebou velká zavazadla (kufry, velké tašky)
 • nenoste s sebou drahé šperky a větší peněžní obnosy, klinika za jejich případnou ztrátu neodpovídá
 • při propuštění si každý pacient zajistí odvoz s doprovodem (vlastním vozem nebo TAXI, ne MHD)

Návštěvy jsou možné dle návštěvního řádu denně od 15:00 hod – 18:00 hod.

Návštěvní řád lůžkového oddělení

Lůžková část klinického centra ISCARE a.s. se nachází ve 3. a 4. patře nové výškové budovy.

Zde je Vám 24 hodin denně k dispozici tým lůžkových sester a sloužící lékař. Uděláme tak vše, co je v našich silách, abyste se u nás cítili příjemně. Prosíme Vás proto o respektování našich pravidel, která napomáhají udržet vysoký standard našich služeb

 • Prostory kliniky jsou otevřeny od 7:00 do 19:00 hod. každý den.
 • Návštěvní hodiny lůžkového oddělení jsou každý den kdykoliv od 15:00 do 18:45 hod. Výjimky schvaluje primář lůžkového oddělení a staniční sestra lůžkového oddělení, nebo jejich zástupce.
 • Pro návštěvy a pacienty slouží návštěvní místnost, která se nachází ve 4. nadzemním podlaží.
 • Návštěvy dětí do 10 let nejsou z hygienických a psychologických důvodů doporučeny, je třeba brát ohled na jejich vyspělost. Nemocniční prostředí pro ně může být rizikové a stresující. Děkujeme za pochopení.
 • Každá návštěva je povinna o svém příchodu a pohybu s pacientem mimo prostory kliniky informovat ošetřující personál na sesterně oddělení.
 • Na JIP, kde jsou pacienti ve větší míře ohroženi infekcí, jsou návštěvy povoleny výjimečně jen po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem.
 • Kromě personálu a hospitalizovaných pacientů je komukoliv na všech odděleních přísně zakázáno se mimo návštěvní hodiny zdržovat nebo přespávat.
 • Je nutné dodržovat hygienické předpisy kliniky a především neodkládat žádné předměty na lůžka pacientů, nepřinášejte květiny, alkohol, nenahlášené léky a potraviny podléhající rychlé zkáze.
 • Návštěvníkům není dovoleno manipulovat s jakýmkoliv technickým zařízením v areálu celé kliniky.
 • Z bezpečnostních a hygienických důvodů je v prostorách kliniky přísný zákaz kouření.
 • Personál klinického centra si vyhrazuje právo omezit průběh návštěvy za účelem řádného výkonu lékařské péče.
Img bot 1

V klidném prostředí naší lékárny si můžete vybrat ze širokého sortimentu zboží. V případě potřeby Vám ochotně se vším poradíme..

Img bot 3

Novým sídlem Klinického centra ISCARE je výšková budova v Praze 9 Libni v přímém sousedství O2 arény.