Content zilni chirurgie Thumb sr foto web

MUDr. Slavomír Rokošný
Vedoucí lékař Centra žilní chirurgie

Konvenční chirurgická léčba

  • je prováděna v celkové anestesii s nutností hospitalizace (výkon v den přijetí, propuštění následující den)
  • před výkonem je nutné absolvovat kompletní předoperační vyšetření
  • podstatou zákroku je „vytržení” (stripping) postižené žíly z několika kožních řezů
  • tato metoda je většinou doplněná o flebektomii – odstranění větších varikózních žil z několika menších řezů
  • hlavní nevýhodou je pooperační bolestivost, rekonvalescence 4-6 týdnu a riziko vzniku pooperačních ranových komplikací které u mini-invazívnich metod nejsou

Konvenční chirurgická léčba je plně hrazená ze zdravotního pojištění (mimo pojištěnce 201, 205, 209, 213).