Content zilni chirurgie Thumb sr foto web

MUDr. Slavomír Rokošný, Ph.D., FEBS
Vedoucí lékař Centra žilní chirurgie

Mini-invazivní metody léčby

  • jsou prováděné ambulantně (trvání 30-45min.)
  • bez nutnosti předoperačních vyšetření, celkové anestesie a hospitalizace – jde o ambulantní výkon
  • podstatou zákroku je uzávěr postižené žíly pomocí tepla nebo chemicky, výkon se provádí pod ultrazvukovou kontrolou z několika kožních vpichu bez nutnosti kožního řezu
  • postižená žíla se z těla pacienta neodstraňuje jako u klasické operační metody, zákrokem je vyvolán uzávěr ošetřené žíly, která se po změně na jizvu postupně vstřebá
  • hlavní výhodou, ve srovnání s konvenční chirurgickou léčbou, je minimální pooperační bolestivost, okamžitý návrat k běžným aktivitám, bez omezení pracovních povinností

Podle mechanismu uzávěru jsou mini-invazivní metody rozdělené na:

Termické mini-invazivní metody (tepelná destrukce žíly), prováděné v lokální tzv. tumescenční anestesii – obalení ošetřované žíly roztokem s anestetikem, s cílem zabránění tepelného poškození okolních tkání.

  1. Laserová ablace (EVLT – endovenous laser treatment) - laserové vlákno zavedené do postižené žíly působením tepelné energie destruuje vnitřní stěnu žíly, což způsobí její uzávěr
  2. Radiofrekvenční ablace (RFA) - radiofrekvenční vlákno zavedené do postižené žíly působením tepelné energie destruuje vnitřní stěnu žíly a dochází  řízenému uzávěru („zatavení“) postižené žíly

Netermické mini-invazivní metody (netepelná destrukce žíly), bez nutnosti jakékoliv anestesie

  1. Žilní lepidlo VenaSealTM Closure System - postižená žíla je vyplněná žilním lepidlem (kyano-akrylát). Hlavní výhodou této metody je, že pooperačně pacient nemusí nosit kompresivní punčochu.
  2. MOCA (mechano-chemická ablace) – ClariVein – postižená žíla je poškozená kombinací mechanické energie (rotační vysokofrekvenční mechanické poškození vnitřní výstelky žíly) a chemického poškození sklerosantem (etoxysklerol), což způsobí její uzávěr

Při větším rozsahu bočních varikózních žil je možné všechny mini-invazivní metody doplnit o flebektomii /sklerotizaci a to v průběhu zákroku nebo s odstupem 6 měsíců od zákroku.

Na výslovné přání pacienta lze výkon doplnit o analgosedaci (anesteziologem řízené tlumení bolesti a strachu – nejedná se o celkovou anestezii). 

Mini-invazivní metody nejsou plně hrazené ze zdravotního pojištění.