ODBORNOSTI

Fyzioterapie

Fyzioterapie je zdravotnický obor, který se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu.

Odborníkem pro oblast fyzioterapie a rehabilitace je v Klinickém centru Iscare paní Lucie Burešová, která je diplomovanou specialistkou v tomto oboru. Ve své práci využívá specifické metody a postupy léčby volené cíleně ze široké škály metodik, s ohledem na individuální potřeby pacientů.

Rozsah služeb je zaměřen zejména na nesledující oblasti:

 • Konzultace a léčebná praxe
 • Rehabilitace a prekoncepční cvičení při neplodnosti
 • Těhotenské cvičení a poporodní rehabilitace
 • Cvičení pánevního dna

Objednání do poradny je možné prostřednictví telefonních čísel 225 000 888, 225 000 915.

Metoda Ludmily Mojžíšové

Metoda Ludmily Mojžíšové je úspěšná léčebná metoda, uznaná jako první volba v léčbě funkční ženské neplodnosti.

Tato rehabilitační metoda vznikla na základě dlouholeté rehabilitační praxe zdravotní sestry Ludmily Mojžíšové v léčbě vertebrogenních obtíží (bolestí páteře) a funkční neplodnosti, která byla zpočátku „vedlejším účinkem léčby“. Po určité době, během níž paní Mojžíšová metodu zdokonalovala, se stala její hlavní indikací.

Metoda spočívá v šetrné  mobilizaci páteře, žeber a kloubů, v uvolnění a protažení zkrácených svalů a posílení svalů oslabených. Důležitou součástí je každodenní nenáročné cvičení.

Kdy může metoda pomoci :

 • ženská funkční neplodnost
 • opakované potraty
 • pro ženy podstupující mimotělní oplodnění
 • pro ženy v klimakteriu
 • inkontinence u žen
 • neprůchodnost vejcovodu
 • malá nevyvinutá, nebo obrácená poloha dělohy
 • bolesti zevních pohlavních orgánů, chybění orgasmu, bolesti při pohlavním styku
 • nepravidelné či bolestivé menses, chybění menstruačního krvácení
 • zácpa
 • zlepšení patologického spermiogramu
 • funkční vertebrogenní potíže (bolesti páteře)
 • artróza kyčlí, bolesti kostrče
 • skolióza u dětí do 15-ti let
Individuální odborná fyzioterapie

Pasivní regenerační ošetření

Pasivní regenerační ošetření krční páteře a kloubů spočívající v uvolňování sval. spazmů a blokád měkkými, mobilizačními, akupresurními, fasciálními technikami a reflexní masáží.

Pasivní komplexní regenerační ošetření celé páteře a kloubů končetin dle kineziologického rozboru, uvolňování sval. spazmů a blokád měkkými a mobilizačními tech., PIR, akupresurními, fasciálními tech., reflexní masáží, sestavení individuální cvič. jednotky dle potřeb klienta.

Techniky měkkých tkání (TMT)

Mezi měkké tkáně řadíme kůži, podkoží, fascie (vazivový obal svalů) a svaly. Jestliže nejsou měkké tkáně pružné neboli elastické a navzájem mezi sebou posunlivé, nedosáhneme plné posunlivosti v kloubu, který obklopují.

Zejména vlivem přetížení, nemocí či úrazem dochází ke změnám ve tkáních jako jsou ztuhnutí a přilnutí tkání k sobě. Následně vznikají ve svalech lokální ztvrdliny, tzv. trigger points, které vyvolávají napětí a bolest. Jde o body se zvýšenou citlivostí, které jsou bolestivé na tlak a lze z nich vyvolat přenesenou bolest i vegetativní příznaky.

Technikami měkkých tkání se také uvolňují jizvy, aby postupem času nezpůsobovaly vznik přenesených bolestí. Vlastnosti měkkých tkání se snažíme pomocí různých hmatových technik optimalizovat.

Syndrom kostrče a pánevního dna

Syndrom kostrče a pánevního dna je anatomické zkrácení svalů upínajících se ke kostrči.

Primární syndrom kostrče - dochází k poruše přímým podrážděním kostrče a svalů upínajících se na kostrč (pády na zadek, dlouhodobé sezení, cyklistika, porod … )

Sekundární syndrom kostrče - příčina je mimo pohybový aparát (impulsy vychází z orgánů malé pánve). Diagnostika vychází z pečlivé anamnézy, rozboru symptomů a okolností jejich vzniku.

Senzomotorická stimulace (SMS)

Senzomotorická stimulace se používá pro léčbu i prevenci úrazů či bolestivých syndromů vzniklých špatným držením těla. Výrazně pomáhá proti bolestem zad a při léčbě poúrazového či pooperačního stavu, urychluje regeneraci pohybového aparátu a preventivně pomáhá před opakovaným zraněním (zajišťuje stabilitu a koordinaci v kloubu).

V rámci tréninku se využívají různé balanční pomůcky (balanční sandály, úseče, minitrampolíny, podložky … )

Míčkování

Míčkování je pomocná fyzioterapeutická metoda, která využívá komprese akupunkturních a akupresurních bodů pomocí molitanového míčku. Používá se při onemocnění dýchacích cest jako doplněk hlavní léčby. 

Léčebná tělesná výchova

Cvičení po gynekologických a urologických operacích

Zabraňuje vzniku pooperačních komplikací. Cílenými cviky zlepšuje prokrvení malé pánve se snahou urychlit hojení, posiluje břišní i pánevní svaly a zlepšuje celkovou psychiku i fyzickou kondici.

Cvičení v těhotenství

Hlavním záměrem cvičení v těhotenství je udržení organismu budoucí maminky v co nejlepší fyzické a psychické kondici. Posiluje svalové skupiny důležité pro porod, zaměřuje se na správné držení těla a dýchání, přispívá k dobrému průběhu porodu.

Cvičení při inkontinenci

Posilování svalstva pánevního dna je velice efektivní způsob léčby, který vede k minimalizaci a prevenci úniku moči (inkontinenci).

Strečink

Strečink (protahovací a kompenzační cvičení) je účinná metoda, která umí přirozeně a šetrně připravit svaly na zvýšenou zátěž (sport), nebo také na docela obyčejné fungování našeho těla (ranní protažení). Strečink není určen pouze pro sportovce, ale je vhodným a časově nenáročným cvičením pro každého, kdo si chce uchovat svůj pohybový aparát co nejdéle v dobrém stavu.  

Cvičení proti vadnému držení těla a svalovým disbalancím

Vadné držení těla je funkční porucha posturální funkce – ortopedické oslabení hybného systému.

Při vadném držení těla je narušen systém svalů, vazů a kloubů, které udržují páteř a celé tělo ve správném postavení.

K této poruše dochází nevyrovnaným tahem svalů, přetěžováním některých svalových skupin (např. dlouhodobým sezením), ale může být způsobeno také psychikou (např. stresem, depresemi, únavou … )

Hlavní léčba spočívá v:

 • cíleném rehabilitačním cvičení
 • úpravě denního režimu
 • preventivním programu - Škola zad
Regenerační služby - klasická masáž

Masáž je nejstarší formou terapie, kterou se mohou aplikováním tlaku na svaly a tkáně léčit zranění, zmírňovat bolesti a stres, zlepšovat krevní oběh a uvolňovat napětí.

Správně a dobře provedené masáže harmonizují tělo jako celek a při pravidelném opakování mohou zlepšit zdravotní stav.

Celkové účinky:

 • dochází ke změně vegetativní rovnováhy
 • zvyšuje se látková výměna
 • změna vnitřního prostředí a činnosti žláz s vnitřní sekrecí
 • celkový uklidňující a povzbuzující účinek na tělesnou výkonnost
Fyzikální terapie

Elektroléčba

Elektroléčba je terapie, která využívá různé druhy el. proudů, které zlepšují prokrvení tkání, uvolňují napětí svalů, nebo je jinak posilují. Působí proti bolesti a zánětu. Pomáhá s léčbou onemocnění pohybového aparátu, poruch prokrvení, zánětlivých a degenerativních onemocnění, pooperačních stavů, kožních problémů apod.

Ultrazvuk

Ultrazvuk (ultrasonoterapie) - mechanické vlnění, při jehož aplikaci neprochází tkáněmi žádný proud. Vlivem ultrazvuku dochází k mikromasáži a lokálnímu zvýšení teploty tkání. To má za následek řadu fyziologických účinků jako např. zlepšení metabolismu, zvýšení propustností kapilár, lepší sval. relaxace a zlepšení regeneračních schopností tkání.


Jak se k nám dostanete?

Sídlo

Sídlem Klinického centra ISCARE a.s.
je výšková budova v Praze 9
Libni v přímém sousedství O2 Areny.

Prohlédněte si jak to u nás vypadá z pohodlí domova, podívejte se na povedenou virtuální prohlídku Klinického centra ISCARE.

Virtuální prohlídka

Cesta k nám

Auto – Ulice Českomoravská s možností parkování v Galerii Harfa

Metro – 5 minut pěšky ze stanice metra Českomoravská

Tramvaj – č. 8 a 25 do stanice Arena Libeň jih

Vlak – 9 minut pěšky ze stanice Nádraží Libeň