ODBORNOSTI

Kýlní centrum

V ambulanci Kýlního centra ISCARE pacient podstoupí vstupní konzultaci. Spolu s lékařem (chirurgem) vybírají nejvhodnější postup léčby pro daný typ kýly. Společně naplánují termín operace a dokončí pooperační dispenzarizaci. Dbáme na individuální přístup a zohledňujeme aktuální zdravotní stav pacienta. Naši lékaři si zakládají dlouhodobém sledování zdravotního stavu pacienta a prevenci recidivy. Pokud to celková anamnéza pacienta dovoluje, operujeme kýly laparoskopicky.

Kýlní centrum - ambulance

Diagnostika a indikace k operaci

Specializujeme se diagnostiku a operační léčbu všech typů kýl. Na základě konzultace s lékařem stanovíme diagnózu a optimální postup léčby.

Objednejte se na konzultaci prostřednictvím kontaktního formuláře.

Operace kýly jsou prováděny v režimu jednodenní chirurgie, bez nutnosti následné dlouhodobé hospitalizace. Většinu operací provádíme laparoskopicky, nicméně vždy volíme operační postup individuálně.

Používáme nejmodernější síťky špičkové kvality. Exkluzivně používáme nejmodernější samofixační, částečně vstřebatelné síťky, které jsou lékařsky i vědecky ověřené dlouholetým výzkumem a příslušnými testy. 

Operace kýly v ISCARE provádí pouze zkušení chirurgové. Někteří z nich zároveň působí také ve fakultní nemocnici v Praze. Díky této spolupráci jsou schopni řešit také všechny vzácné komplikace a zabezpečit případnou kontinuální péči o pacienta. 

Operace kýly

Při operaci kýly používáme nejmodernější samofixační, částečně vstřebatelné síťky ProGrip. ProGrip MESH je anatomicky přizpůsobitelná síťka s microfixačními vlákny z kyseliny mléčné. Tento typ síťky nevyžaduje další fixaci, nemigruje a výrazně snižuje riziko pooperční bolestivosti a krvácení.

Průběh operace

Operace všech typů kýl provádíme laparoskopicky nebo otevřeně dle individuální indikace. Laparoskopie je minimálně invazivní operační metoda, kdy chirurg dutinu břišní neotevírá „klasickým“ řezem, nýbrž několika 0,5 - 2 cm krátkými řezy, přičemž skrze jeden z nich je do dutiny břišní zavedena speciální kamera a ostatními řezy poté operatér zavádí laparoskopické operační nástroje. Laparoskopické operace vždy probíhají v celkové anestezii.

Otevřená operace je provedena z incize/ řezu přímo nad kýlou a kýlní branka je uzavřena stehem vlastní tkáně nebo síťkou. Tyto operace lze někdy provést v lokální anestezii. Pooperační průběh je mírně bolestivěší než u laparoskopie, nicméně velmi dobře zvladatelný pomocí běžných analgetik.

Operační metody

Laparoskopická plastika tříslené kýly TAPP – Transabdominální preperitonealní plastika s použitím speciální síťky trvá obvykle 30-60 min., operace probíhá v celkové anestezii, provádí se ze tří malých řezů respektující fyziologii a anatomii břišní stěny. Tato metoda obvykle poskytuje pacientům možnost rychlé rekonvalescence a návrat k plné zátěži již po dvou týdnech od operace.

Otevřená plastika s použitím speciální inovativní síťky se provádí řezem v třísle, většinou ji provádíme u recidiv po laparoskopických operacích, nicméně  se stejně kvalitním dlouhodobým výsledkem jako u laparoskopie, ale obvykle vyžaduje delší rekonvalescenci plné záteže a zanechává také větší jizvu. 

Speciální síťku používáme také při plastickém výkonu, kdy je nutná komplexní rekonstrukce pupečních, ventrálních a multilokulárních kýl ve střední čáře břicha, kýl v jizvách a recidivujících kýl. Jedná se o technicky náročnější implantace síťky pod sval, ale preperitoneálně, operace významně snižuje riziko infekce, srůstů, střevní neprůchodnosti a recidivy kýly. 


Tříselná kýla

Tříselná kýla vzniká v místě tříselného kanálu, což je kanál, v němž je u mužů uložen spermatický provazec s cévami a chámovodem vedoucí do varlat, u žen se jedná jen o málo významný tenký děložní vaz, jehož přerušení může nicméně vést k poklesu labaia majora. Proto vždy síťku implantujeme anatomicky pod tento vaz.

Vstup z břišní dutiny do kanálu a jeho zadní stěna jsou přirozeně oslabená místa břišní stěny, ve kterých se může za určitých situací (jejichž důsledkem je zvýšený nitrobřišní tlak) vytvořit otvor, jímž se „protlačuje“ obsah břišní dutiny (krytý tenkou blánou - pobřišnicí) ven. Toto se nazývá „kýlní vak“, zatímco otvor ve ztenčené břišní stěně se nazývá „kýlní branka“. Obecně jedinou léčbou kýl je jejich chirurgické ošetření. Na vznik tříselné kýly má vliv také dědičnost, obezita, nepřiměřená námaha, dlouho trvajícího kašel apod.

Tříselnou kýlu ošetřujeme po předchozí indikaci v Kýlním centru, ve velké většině je vhodná laparoskopická TAPP operace.

Konzultace

Při individuální konzultaci s Vámi lékař probere veškeré Vaše možnosti a doporučí konkrétní postup pro dosažení nejlepšího výsledku. Před operací samotnou je potřebné interní vyšetření, případně i jiná vyšetření podle zdravotního stavu pacienta. Toto vyšetření lze provést cestou praktického lékaře na základě námi vystavené žádanky nebo se lze objednat k některému z našich internistů.

Operace 

Principem je zanoření kýlního vaku zpět do dutiny břišní a uzavření kýlní branky s nebo bez napětí okolních tkání (tension free technique). Toto se může provést buďto prostým sešitím okrajů kýoní branky nebo k tomu může být použita i speciální síťka (princip „záplaty“).

Tříselnou kýlu lze operovat „klasickým“ způsobem nebo laparoskopicky. Při klasické operaci se tříselný kanál otevírá krátkým řezem v třísle, ošetří se kýlní vak  a kýlní branka se uzavírá buďto sešitím okrajů nebo pomocí speciální síťky dle anatomie a optimalizace pro každého pacienta. Při laparoskopickém výkonu se pod kontrolou kamery umístěné v pupku pomocí dvou laparoskopických nástrojů otevírá tříselný kanál zevnitř z dutiny břišní (otevřením pobřišnice) a po ošetření kýlního vaku se kanál zevnitř uzavírá vložením síťky (ProGrip MESH), prosté sešití se zde neprovádí.

Operace se provádí v celkové anestezii (při laparoskopickém řešení je nutné naplnění dutiny břišní plynem CO2 k vytvoření operačního prostoru). Operace trvá přibližně 30-60 minut v závislosti na velikosti kýly a použité operační technice.

Hospitalizace

1 až 2 noci podle typu operované kýly a průběhu operace. Většina pacientů je propuštěna do domácí a ambulantní léčby následující ráno po operaci.

Rekonvalescence

Večer po operaci pacient vstává z lůžka a přijímá tekutiny. Po obnově střevní činnosti střev je možno postupně přejít na normální stravu (obvykle během 2-3 dnů). Při nekomplikovaném průběhu odchází pacient do domácího ošetřování první nebo druhý den po operaci.

Stehy se odstraňují sedmý až desátý den po operaci nebo dle dohody s operatérem. Dobu pracovní neschopnosti doporučujeme obvykle 2-3 týdny v závislosti na typu vykonávaného zaměstnání.

Dle operační techniky 2- 6 týdnů  po operaci kýly není doporučováno zvedat těžká břemena a provozovat silové sporty, při nichž je namáhána operovaná oblast.Sportovní kýla - bolestivé tříslo - atletická pubalgie

Jedná se o syndrom bolestivého třísla u sportovců v důsledku malé trhlnky ve fascii nebo svalu v třísle. Po selhání konzervativní terapie je další možností léčby zpevnění třísla pomocí síťky s následným projizvením, eventuelně resekce postiženého nervu – neurectomie.

Konzultace

Při individuální konzultaci s Vámi lékař probere veškeré Vaše možnosti a doporučí konkrétní postup pro dosažení nejlepšího výsledku. Před operací samotnou je potřebné interní vyšetření, případně i jiná vyšetření podle zdravotního stavu pacienta. Toto vyšetření lze provést cestou praktického lékaře na základě námi vystavené žádanky nebo se lze objednat k některému z našich internistů.

Operace

V den výkonu si doneste předepsaný břišní pás, byl-li Vám předepsán. Operace se provádí v celkové anestezii z malého nářezu nad místem kýly nebo v původní jizvě po operaci. Principem operačního řešení je vnoření kýlního vaku zpět do dutiny břišní a uzavření defektu břišní stěny nejlépe v několika vrstvách. Může se vložit speciální síťka, nejlepších výsledků je dosaženo metodou siblay - aplikace pod sval. V případě větší kýly se k šité břišní stěně vkládá drén k odvedení zbytků krve a tkáňového moku. U naprosté většiny těchto typů kýl není z podstaty věci technicky možné provádět operaci laparoskopicky. Operace trvá přibližně 15-90 minut v závislosti na velikosti kýly.

Hospitalizace

1 až 2 noci podle typu operované kýly a průběhu operace. Většina pacientů je propuštěna do domácí a ambulantí léčby následující ráno po operaci.

Rekonvalescence

Večer po operaci pacient vstává z lůžka a přijímá tekutiny. Po obnově střevní peristaltiky, je možno postupně přejít na normální stravu (obvykle během 2-3 dnů).

Při nekomplikovaném průběhu odchází pacient do domácího ošetřování první nebo druhý den po operaci. Stehy se odstraňují osmý až desátý den po operaci nebo dle dohody s operatérem.

Dobu pracovní neschopnosti doporučujeme obvykle dva až tři týdny v závislosti na typu vykonávaného zaměstnání. Cca 2-3 měsíce po operaci kýly není doporučováno zvedat těžká břemena a provozovat silové sporty, při nichž je namáhána operovaná oblast.

Pupeční kýla - břišní kýla - kýla v jizvě

Kýla vzniká v místě přirozeného zeslabení břišní stěny (pupek, střední čára nad pupkem, jizvy v břišní stěně). V takovýchto místech se může za určitých situací (jejichž důsledkem je zvýšený nitrobřišní tlak) vytvořit otvor, jímž se „protlačuje“ obsah břišní dutiny (krytý tenkou blánou -  pobřišnicí) ven. Toto se nazývá „kýlní vak“, zatímco otvor ve ztenčené břišní stěně se nazývá „kýlní branka“. Obecně jedinou léčbou kýl je jejich chirurgické ošetření.

Vyvolávajícím momentem může být prudké kýchnutí nebo kašel, případně nezvyklá námaha, vliv má též např. dědičnost nebo obezita. Kýly v jizvách po operacích často vznikají, je-li např. hojení rány po původní operaci komplikováno např. infekcí v ráně, ta ale není podmínkou.

Konzultace

Při individuální konzultaci s Vámi lékař probere veškeré Vaše možnosti a doporučí konkrétní postup pro dosažení nejlepšího výsledku. Před operací samotnou je potřebné interní vyšetření, případně i jiná vyšetření podle zdravotního stavu pacienta. Toto vyšetření lze provést cestou praktického lékaře na základě námi vystavené žádanky nebo se lze objednat k některému z našich internistů.

Operace

V den výkonu si doneste předepsaný břišní pás, byl-li Vám předepsán. Operace se provádí v celkové anestezii z malého nářezu nad místem kýly nebo v původní jizvě po operaci. Principem operačního řešení je vnoření kýlního vaku zpět do dutiny břišní a uzavření defektu břišní stěny nejlépe v několika vrstvách. Může se vložit speciální síťka, nejlepších výsledků je dosaženo metodou siblay - aplikace pod sval. V případě větší kýly se k šité břišní stěně vkládá drén k odvedení zbytků krve a tkáňového moku. U naprosté většiny těchto typů kýl není z podstaty věci technicky možné provádět laparoskopicky. Operace trvá přibližně 15-90 minut v závislosti na velikosti kýly.

Hospitalizace

1 až 2 noci podle typu operované kýly a průběhu operace. Většina pacientů je propuštěna do domácí a ambulantní léčby následující ráno po operaci.

Rekonvalescence

Večer po operaci pacient vstává z lůžka a přijímá tekutiny. Po obnově střevní peristaltiky, je možno postupně přejít na normální stravu (obvykle během 2-3 dnů).

Při nekomplikovaném průběhu odchází pacient do domácího ošetřování první nebo druhý den po operaci. Stehy se odstraňují osmý až desátý den po operaci nebo dle dohody s operatérem.

Dobu pracovní neschopnosti doporučujeme obvykle dva až tři týdny v závislosti na typu vykonávaného zaměstnání. Cca 2-3 měsíce po operaci kýly není doporučováno zvedat těžká břemena a provozovat silové sporty, při nichž je namáhána operovaná oblast. 

Jak se k nám dostanete?

Sídlo

Sídlem Klinického centra ISCARE a.s.
je výšková budova v Praze 9
Libni v přímém sousedství O2 Areny.

Prohlédněte si jak to u nás vypadá z pohodlí domova, podívejte se na povedenou virtuální prohlídku Klinického centra ISCARE.

Virtuální prohlídka

Cesta k nám

Auto – Ulice Českomoravská s možností parkování v Galerii Harfa

Metro – 5 minut pěšky ze stanice metra Českomoravská

Tramvaj – č. 8 a 25 do stanice Arena Libeň jih

Vlak – 9 minut pěšky ze stanice Nádraží Libeň