ODBORNOSTI
ODBORNOSTI

Ochrana oznamovatele

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla ISCARE a.s. jako povinnému subjektu povinnost určit příslušnou osobu a zavést postup pro oznamování. Postup je součástí vnitřní dokumentace ISCARE a.s.

Interní oznamovací systém

Oprávněnou osobou podávat oznámení jsou:

  • zaměstnanci, členové orgánů, dobrovolníci, stážisté či osoby na odborné praxi vykonávající práci nebo obdobnou činnost pro ISCARE a.s.

Prošetřovatelelem v ISCARE byl určen generální ředitel.

Oznámení lze učinit:

  • písemně na e-mailovou adresu whistleblowing@iscare.cz,
  • písemně, zasláním poštou na adresu ISCARE a.s.; Obálka musí být viditelně a čitelně označena nápisem „OZNÁMENÍ – POUZE K RUKÁM PROŠETŘOVATELE“ „NEOTEVÍRAT“,
  • telefonicky na tel. +420 234 770 270,
  • na žádost oprávněné osoby adresovanou prošetřovateli osobně.

Oznámení musí obsahovat:

  • jméno a datum narození oznamovatele,
  • popřípadě jiné údaje, na jejichž základě je možné určit jeho totožnost, jako např. pracovní e-mail, není-li sdílený s jinými zaměstnanci.

Oznámení nesmí obsahovat takové informace, jejichž sdělení by představovalo porušené lékařského tajemství.

Lhůty pro vyřízení oznámení:

  • Osobní schůzka oznamovatele s prošetřovatelem proběhne do 14 dní.
  • Pokud oznámení nebylo podáno osobně na schůzce s prošetřovatelem nebo telefonicky, vyrozumí prošetřovatel oznamovatele písemně do 7 dní o jeho přijetí.
  • Pokud bylo oznámení podáno písemně nebo telefonicky, prošetřovatel prověří důvodnost oznámení ve lhůtě 30 dní. Ve stejné lhůtě vyrozumí prošetřovatel oznamovatele o výsledku šetření. Lhůtu je možné ve složitých případech až dvakrát prodloužit, pokaždé nejvýše o 30 dní. O tomto prodloužení bude oznamovatel vyrozuměn před uplynutím stávající lhůty.

Externí oznamovací systém

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti České republiky najdete: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni.

Jak se k nám dostanete?

Sídlo

Sídlem Klinického centra ISCARE a.s.
je výšková budova v Praze 9
Libni v přímém sousedství O2 Areny.

Prohlédněte si jak to u nás vypadá z pohodlí domova, podívejte se na povedenou virtuální prohlídku Klinického centra ISCARE.

Virtuální prohlídka

Cesta k nám

Auto – Ulice Českomoravská s možností parkování v Galerii Harfa

Metro – 5 minut pěšky ze stanice metra Českomoravská

Tramvaj – č. 8 a 25 do stanice Arena Libeň jih

Vlak – 9 minut pěšky ze stanice Nádraží Libeň